​​ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ เปิดรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 
ตั้งแต่่บัดนี้เป็นต้นไป
Project Image
 

​​Project Image

 

6 มาตรการหลักป้องกัน ป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO

อ่านต่อ......

 

Project Image

 แนะแนวการศึกษาต่อ  อ่านต่อ ........
Project Image

กิจกรรมวันวิชาการ  อ่านต่อ ........

 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คลิก..........


 
 


New วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศได้เป็นสนามสอบธรรมะสนามหลวงครั้งที่  3 อ่านต่อ..........
 

การประชุมครูและอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้วและวิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ   อ่านต่อ......

ประกาศ